Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Érvényes 2020. január 1-től

 

Rövid tájékoztató

 

Ügyfélszolgálat

06 30 7197944

info@originalcopy.hu 

 

 Felmerülő kérdése esetén készséggel állunk rendelkezésére elérhetőségeink bármelyikén.

 

ÁSZF

 

Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és cégünk internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, amely Ön és az Üzemeltető között, mint egyezség létrejött. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az Üzemeltető és a rendelést leadó magánszemély vagy cég között.

 

Cégadatok:

 

A cég rövidített elnevezése: Salvemed Bt., Originalcopy.hu

Székhely: 1118 Budapest,Regős köz 5, 2. emelet12

Nyilvántartási szám: Cg01-06-784614

Számlavezető bank: OTP Bank Zrt.

Számlaszám: 11711065-20000648

Adószám: 23520341-2-43

Elektronikus elérhetőség: info@originalcopy.hu

Telefonszám: (30) 7197944

 

Tárhelyszolgáltató:

 

Cégnév: ExternIT Kft.

Székhely: 1035 Budapest, Hunor utca 30. C.

Telefonszám: (36)1887 8300

E-mail:takacs.laszlo@externit.hu

 

Amennyiben bármilyen kérdése lenne, keressen bennünket a kapcsolatok alatt található

elérhetőségek valamelyikén munkaidőben 10 és 18 óra között.

 

A szerződés nyelve magyar, írásban kötöttnek minősül, iktatásra nem kerül, a későbbiekben nem visszakereshető. A szerződés magatartási kódexre nem utal.

 

Rendelési információk:

 

A festmények rendelésének menetének ismertetése:

 

A honlapon „MŰVÉSZEK” oldalon találja a festményeket, az alkotóik szerint csoportosítva. Itt tudja átnézni kínálatunkat és kiválasztani azokat a festményeket, amelyeket szeretné megrendelni.

 

A kiválasztottfestményt/festményeket különböző méretekben tudja megrendelni, döntse el milyen méretben szeretné azokat.


Döntsön arról, hogy keretezve vagy keret nélkül kívánja megrendelni a festményeket.

 
A „KAPCSOLAT” fülön találja elérhetőségeinket, ezután kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot e-mail-en vagy telefonon keresztül, majd személyes egyeztetés után elindítjuk a rendelést az előleg beérkezése után.

Bármilyen igényt megpróbálunk kielégíteni, függetlenül attól, hogy kínálatunk lefedi-e azt, ezért ne habozzanak ajánlatot kérni tőlünk.

 

  

Adatbeviteli hibák javításának lehetőségei:

 

Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy kijavíthassuk a hibákat.

 

A megrendelés visszaigazolása:

 

Szolgáltató köteles a Vevő részére a megrendelést visszaigazolni. Amennyiben ez nem történik meg e-mail-en, úgy a Megrendelőt nem köti a megrendelése és nem köteles a kiszállított terméket átvenni.

 

A megrendelés feldolgozása:

 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10-18 óráig történik. Természetesen a vásárlók ezen időintervallumon kívül is leadhatják a megrendelést, mely a következő munkanapon kerül feldolgozásra. Visszaigazoló e-mail az említett időszakon kívül is kerülhet kiküldésre.

 

A megrendelés teljesítése:

 

A megrendelt festményeket 1-2 hónapon belül házhoz szállítjuk, a rendelés mennyiségétől és a festmény bonyolultságától függően.

 

Festmények vételára:

 

A festmények vételára magyar forintban (Ft) vannak feltüntetve, amelyek tartalmazzák a kiszállítás költségét.

 

Fizetési lehetőségek:

 

– Készpénz (utánvét)

– Átutalás

 

Vászonképek kiszállításának és átvételének módjai:

 

Általunk személyes házhozszállítás.

 

 

Elállási jog:

 

A Vásárló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a Vásárló által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni, ideértve a kiszállítás költségét is.

 

Elállási jog gyakorlásának a menete:

 

Amennyiben a Vásárló élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot az alábbi elérhetőségre elküldeni elektronikus úton: info@originalcopy.hu 

Ebből a célból a Vásárló felhasználhatja az elállási nyilatkozat mintát is, innen tölthető le. Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát veszi figyelembe.

 

A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméketSalvamed Bt., Originalcopy.hucímére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban nem köteles a Vásárló részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Szolgáltató jogosult a Vásárló által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. A Szolgáltató visszatérítés során minden esetben banki átutalást alkalmaz.

 

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 

A Vásárlót megillető elállási és felmondási jog alól kivételek:

– a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

– olyan festmény esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 

A termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 

[3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez]

 

  1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön az OriginalCopy, Originalcopy.hu hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény

teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan

többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy

igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön

is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön

viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az OriginalCopy, Originalcopy.hu  nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

  1. Jótállás

 

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

 

Minden a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékre 1 év garanciát vállalunk. A jótállás a Vásárló szavatossági jogait nem érinti.

 

A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.  Eladó a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Fogyasztó a terméket átveszi.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 

– szakszerűtlen kihelyezés 

– rendeltetésellenes használat

– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás

– elemi kár, természeti csapás okozta

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó:

 

– elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

 

– ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.

 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik. Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Szavatosság, jótállás érvényesítése

 

A Vásárló a megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét személyesen az Eladó címén, e-mailen vagy telefonon jelezheti:

 

OriginalCopy, Originalcopy.hu

1118 Budapest, Regős köz 5, 2. emelet 12

Elektronikus elérhetősége: info@originalcopy.hu

Telefonszám: 06 30 7197944

 

Amennyiben a hibásként megjelölt festmény nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy az Eladót szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli, és vételárát nem térít vissza. A Vásárló jogosult ugyanakkor ilyen esetben is a terméket személyesen átvenni, vagy kérni annak saját költségén történő újbóli kiszállítását.

 

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése:

 

  • Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken

tudja bejelenteni:

 

OriginalCopy, Originalcopy.hu

1118 Budapest, Regős köz 5, 2. emelet 12

Elektronikus elérhetősége: info@originalcopy.hu

Telefonszám: 06 30 7197944